Odličan izbor za vrt je sadna poleglog četinara, on zbog svoje forme može da bude odgovarajuće rešenje za određene situacije. Polegle četinare nazivaju kod nas još i juniperus horizontalis, pa zatim polegli juniperus i polegli horizontalis ili samo horizontalis. To je samo jedna vrsta iz porodice kleka, sa velikim brojem varijeteta. Međutim ima ih još nekoliko vrsta, što je svakako dobro jer je time veći izbor biljaka različitog izgleda i brzine rasta.

Da bi se polegli četinari lepo uklopili u vrt  treba prvo znati zašto ih sadimo. Nekoliko najčešćih razloga: da bi smo se rešili košenja trave ili da se smanji površina travnjaka koju treba kositi. Moguće je da se prikriju neke cevi ili šahtovi, kojima ipak treba obezbediti relativno lak pristup u slučaju kvara.

U nekim situacijama možete poželeti da posadite neki varijetet sa malo neobičnijom bojom da obogatite izgled vrta. Takođe su popularni na kosinama u vrtu ili uz potporne zidove.

Kada se odlučite za sadnju potrebno je da odaberete varijetet. Oni se razlikuju po brzini rasta (spororastući i brzorastući), po visini do koje rastu, načinu kako im je formirano granje, prečniku (koliko su široki) i naravno po bojama. O bojama horizontalisa bi se mogla knjiga napisati: sve nijanse od svetlo zelenožute, preko zelenih, do tamnijih plavozelenih. Tome treba dodati šatirane varijetete koji imaju nekoliko izmešanih boja.

Postoji nekoliko vrsta poleglih četinara, pa ću ovde navesti njihove latinske nazive

  • Juniperus horizontalis
  • Juniperus squamata
  • Juniperus media
  • Juniperus pfitzeriana
  • Juniperus procumbens
  • Juniperus chinensis
  • Juniperus communis
  • Juniperus sabina

Ime vrste se ispisuje latinskim nazivima, a razliku čine varijeteti čiji naziv se pišepod znacima navoda. Tako imamo: Juniperus horizontalis „Plumosa“, Juniperus horizontalis „Prince Of Wales“, Juniperus horizontalis „Golden Carpet“, Juniperus horizontalis „Blue chip“, Juniperus horizontalis „Wiltonii“, Juniperus pfitzeriana „Arctic“, Juniperus sabina „Tamariscifolia“, Juniperus procumbens „Nana“, Juniperus Communis „Goldshatz“, Juniperus media „Old Gold“ i još mnogi drugi.

Popularne vrste poleglih četinara

Ovde ću malo bolje da predstavim varijetete, prikazati im slike, napisati koje je boje, koliko okvirno raste u visinu i prečnik i još poneku zanimljivost ako ima. Što se tiče visine i prečnika poleglih četinara, treba uzeti okvirno, jer može doći do odstupanja što se tiče dimenzija kad biljka u potpunosti odraste..

Mada će biti predstavljen priličan broj različitih varijeteta četinara, ova lista nije konačna, jer se u oblasti hortilukture uvek radi na stvaranju novih varijeteta.

Juniperus horizontalis „Prince Of Wales“

Prince Of Wales četinar horizontalis
varijetet "Prince Of Wales" više biljaka gusto posađeno - izvor - pinterest.com

Niži varijetet koji u visinu ide do 40 centimetara, dok se može prošititi do 1,5 metara u prečniku. Tamnije zelene boje, a tokom zimskog perioda vrhovi grana poprime smeđu boju. Odgovara mu zemljište gde se voda ne zadržava dugo . Povremeno se može naći u ponudi i varijacija gde je nakalemljen na neki visoki četinar, pa na taj način deluje kao krošnja.

Juniperus horizontalis „Golden Carpet“

Golden Carpet polegli četinar
varijetet Golden Carpet - izvor - pinterest.com

Spororastuća vrsta, u visinu raste do 20 centimetara, dok u prečniku može biti do 1,3 metra. Boja je zelenožuta, što ga čini interesantnim za sadnju blizu biljaka koje imaju crvenkaste listove ili plavozelenu boju. Voli osunčane pozicije sa oceditim zemljištem.

Juniperus horizontalis „Wiltonii“

Juniperus horizontalis „Wiltonii“ četinar za uređenje vrta
Juniperus horizontalis „Wiltonii“ - izvor - flickr.com

Ovaj varijetet raste u visinu do 20 centimetara, a prosečan prečnik odrasle biljke je 2,5 metara. Boja je srebrno zelena dok tokom zime može da dobije ljubičaste nijanse. Voli osunčana mesta, dosta dobro podnosi orezivanje.

Juniperus horizontalis „Blue chip“

Blue Chip varijetet horizontalisa
Blue Chip - izvor - gardengatemagazine.com

Prosečna visina je do 30 cenrimetara, dok se prosečan prečnik biljke kreće oko 2,5 metra. Boja je srebrno zelena,dok zimi dobijaju purpurno plavičaste nijanse. Veoma popuarna vrsta za pokrivanje tla u vrtu.

Juniperus horizontalis „Plumosa“

Plumosa horizontalis biljka
„Plumosa“ - izvor - midwestgroundcovers.com

Kada je u pitanju ovaj varijetet on može narasti u visinu oko 40 centimetara,a prečnik može biti 1,5 metar. Boja listova je plavozelena. U ponudi se može naći i varijanta ovog varijeteta pod nazivom 'Plumosa Compacta' koji je malo viši i gušći. Voli mesta koja imaju dosta sunca tokom dana.

Juniperus pfitzeriana „Arctic“

Juniperus pfitzeriana „Arctic“ biljka
Juniperus pfitzeriana „Arctic“ - izvor - wikimedia.org

Ovaj polegli četinar može ići u visinu i preko 50 centimetara (orezivanjem se može postići i do 90 centimetara), dok prečnik može biti 1,8 metra. Boja je plavozelena, ali nešto svetlija. Veoma je otporna i dobro podnosi orezivanje. Računa se kao spororastuća biljka.

Juniperus sabina „Tamariscifolia“

varijetet četinara 'Tamariscifolia'
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - izvor - landscapeplants.oregonstate.edu

Varijetet poleglog četinara koji kad naraste može biti visine oko 70 centimetara, dok mu prečnik može biti 2,5 metra. Boja listova je plavičasto zelena. Ova vrsta i ovaj varijetet su se kod nas na tržištu pojavili nedavno i nije još toliko zastupljen u ponudi. Selektovan je i jedan sličan varijetet sa nazivom 'New Blue'.

Juniperus procumbens „Nana“

polegli četinar nana
Juniperus procumbens „Nana“ - izvor - wikimedia.org

Što se tiče visine maksimalno je to 40 centimetara, a u širinu može ići do 2,5 metra. Boja je zelena, a tokom zime može da poprimi plavičaste nijanse. Što se tiče pozicija u vrtu najviše odgovara ona gde ima mnogo sunca..

Juniperus Communis „Goldshatz“

polegla kleka zlatna Goldschatz
Goldschatz - izvor - zelenydom.com

Juniperus Communis "Goldschatz" - Zlatna Polegla Kleka, mada bi joj bukvalan prevod bio zlatno blago. Ova vrsta Juniperusa uglavnom ima visoke varijetete, ali se i jedan niski našao u ponudi. Boja je svetlije zelena, a pri vrhovima grana je žuto zelena. U visinu raste do 30 centimetara, dok u prečniku može imati 1,5 metara.

Juniperus × pfitzeriana 'Old Gold' (Chinese Juniper)

old gold horizontalis
'Old Gold' - izvor - mygreenimpressions.com

Ovaj polegli četinar je kod nas poznat kao Old gold, razlog je žutozelena boja listova, koja tokom zime dobija blage smeđe nijanse. Obično se opisuje kao kompaktan, u visinu može narsti do 90 centimetara, dok u pečniku može biti do 1,5 metara. I ovaj varijetet se naziva zlatna polegla kleka, mada to baš i nije tačno jer ide dosta u visinu, pa je potrebno dobro proveriti kod prodavca ili rasadničara koji je latinski naziv vrste

Ovde sam naveo engleske nazive varijeteta, oni se kod nas povremeno mogu naći i pod nazivima koji su prevedeni, ali i pod nekim lokalnim narodnim imenima. Najsigurnije je kupovati u proverenim rasadnicima gde je tačno naveden naziv. Ovim biljkama treba vremena da narastu i da se razviju, pa je nezgodno kada se posle 5-6 godina vidi da to nije baš ta varijanta koju smo tražili od prodavca.

Polegli četinari nisu pri vrhu popularnosti kada je u pitanju uređenje vrta i dvorišta, u odnosu na druge vrste četinara. Međutim tu pažnju koju dobijaju u hortikulturi svakako zaslužuju, velika mogućnost izbora koji se međusobno mogu dosta razlikovati je samo jedan veliki plus.